17th National Congress of the Communist Party of China
 
   
List of Political Bureau Members of 17th CPC Central Committee

The following is a list of the Political Bureau members of the 17th Communist Party of China (CPC) Central Committee (listed in the order of the number of strokes in their surnames):

Xi Jinping, Wang Gang, Wang Lequan, Wang Zhaoguo, Wang Qishan, Hui Liangyu (Hui), Liu Qi, Liu Yunshan, Liu Yandong (female), Li Changchun, Li Keqiang, Li Yuanchao, Wu Bangguo, Wang Yang, Zhang Gaoli, Zhang Dejiang, Zhou Yongkang, Hu Jintao, Yu Zhengsheng, He Guoqiang, Jia Qinglin, Xu Caihou, Guo Boxiong, Wen Jiabao and Bo Xilai.

They were elected at the first plenary session of the 17th CPC Central Committee on Monday morning.

(www.xinhuanet.com)

 

   
 

Address:24 Baiwanzhuang Street, Beijing 100037, China
Tel: 86-10-68326037
Fax: 86-010-68328338
Website: http://www.chinatoday.com.cn
E-mail: chinatoday@chinatoday.com.cn
Copyright (C) China Today, All Rights Reserved.